The page you are requesting is not available
in your selected language

Please select a different language

Philips Consumer Care

Luôn sẵn sàng trợ giúp bạn

Bảo hành

Các điều khoản bảo hành của chúng tôi thay đổi tùy theo sản phẩm. Vui lòng xem trang cuối cùng trong hướng dẫn sử dụng hay tờ in rời đóng gói để biết các điều khoản bảo hành dành cho sản phẩm của bạn. Chỉ một số sản phẩm có tài liệu bảo hành trực tuyến. Vui lòng liên hệ với trung tâm liên hệ của chúng tôi nếu bạn không tìm thấy các điều khoản bảo hành dành cho sản phẩm của mình trên mạng.

Tổng quan về bảo hành

Tổng quan về bảo hành (285KB)

Bảo hành đèn chiếu sáng

Bảo hành đèn chiếu sáng (197KB)

Dịch Vụ và Sửa Chữa

Bạn đang cần tìm Trung Tâm Bảo Hành? Vui lòng nhập mã sản phẩm, sau đó tìm kiếm thông tin ở ô bên cạnh "Tìm vị trí Trung Tâm Bảo Hành"

Nếu bạn không tìm được thông tin trên, vui lòng liên hệ
Tổng đài hỗ trợ Khách Hàng

Linh kiện thay thế và phụ kiện

Chúng tôi có sẵn một lượng linh kiện và phụ kiện trực tiếp từ các trung tâm bảo hành. Chi tiết xin vui lòng liên hệ với Philips qua số điện thoại hỗ trợ khách hàng.