The page you are requesting is not available
in your selected language

Please select a different language

Philips Consumer Care

Винаги готови да ви помогнем

Намерете решение онлайн

Трябва ли наистина продуктът ви да бъде ремонтиран? Разделът за отстраняване на неизправности или често задавани въпроси за вашия продукт може да даде решения за вашите проблеми.

Често задавани въпроси

Гаранция

Гаранционните ни условия са различни за отделните продукти. Проверете на последната страница на ръководството за потребителя или в приложените в пакета документи за гаранционните условия, които са в сила за вашия продукт. Не за всички продукти има гаранционни документи онлайн. Обърнете се към Центъра за връзки с клиенти, ако не можете да намерите гаранционните условия за вашия продукт онлайн.

Обща гаранция

Обща гаранция (75KB)

Поправка и Ремонт

Свържете се с представител на центъра за обслужване на клиенти и потърсете информация за всякакви въпроси относно продукта.
+ Контакт