The page you are requesting is not available
in your selected language

Please select a different language

Philips Consumer Care

Винаги готови да ви помогнем

Гаранция

Гаранционните ни условия са различни за отделните продукти. Проверете на последната страница на ръководството за потребителя или в приложените в пакета документи за гаранционните условия, които са в сила за вашия продукт. Не за всички продукти има гаранционни документи онлайн. Обърнете се към Центъра за връзки с клиенти, ако не можете да намерите гаранционните условия за вашия продукт онлайн.

Обща гаранция

Обща гаранция (75KB)

Поправка и Ремонт

Свържете се с представител на центъра за обслужване на клиенти и потърсете информация за всякакви въпроси относно продукта.
+ Контакт