The page you are requesting is not available
in your selected language

Please select a different language

Hubungi Kami

Hubungi wakil khidmat pelanggan kami dan dapatkan bantuan peribadi untuk semua soalan yang berkaitan produk.

Pilih kategori produk dan hubungi kami

Philips Televisyen
1800 220 180
Khidmat Pelanggan Philips
1800 880 180
Lifestyle Entertainment
1800 807 332
Monday - Friday 9:00 am - 6:00 pm
Saturday 9:00 am - 1:00 pm
Closed on Sunday & Public Holiday
Monitor
03-78084015
Monday - Friday 8:15 am - 5:15 pm
Saturday 9:00 am - 1:00 pm
03-78084016
Monday - Friday 8:15 am - 5:15 pm
Saturday 9:00 am - 1:00 pm
Consumer Lighting
1800 880 180
Monday - Friday 9:00 am - 6:00 pm
Saturday 9:00 am - 1:00 pm
Closed on Sunday & Public Holiday
ACCESSORIES AND SPARE PARTS
Selangor & Kuala Lumpur
03-78084001
Monday to Friday: 8.15am-5.00pm
Saturday (Half-day): 9.00am-1.00pm
Johor Baru, Johor
07-358 2725
Monday to Friday: 9.00am-6.00pm
Saturday (Half-day): 9.00am-12.30pm
ACCESSORIES AND SPARE PARTS
Melaka
06-286 2703
Monday to Friday: 9.30am-6.30pm
Saturday (Half-day): 9.30am-2.00pm
Penang
04-829 6134 / 04-228 1316 / 04-399 2671
Monday to Friday: 9.30am-6.00pm
ACCESSORIES AND SPARE PARTS
Others
1800 880 180