Problemy techniczne i punkty serwisowe:

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w produkcie Philips uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta (numery telefonów poniżej). Niektóre usterki nie wymagają interwencji serwisu - w takich przypadkach nasi agenci zaproponują najszybsze rozwiązanie problemu.

Jeżeli jednak wizyta w serwisie okaże się konieczna, a usterka będzie dotyczyła telewizora LCD/plazmowego lub nagrywarki DVD, agent zarejestruje naprawę w serwisie centralnym.

W przypadku pozostałych produktów AGD i RTV zapraszamy do wizyty w jednym z naszych Autoryzowanych Punktów Serwisowych. Mapa serwisów

Biuro Obsługi Klienta

Zapraszamy do kontaktu z naszym telefonicznym Biurem Obsługi Klienta:

Monitory i akcesoria komputerowe, odtwarzacze MP3, piloty uniwersalne:
tel. (022) 349-15-05 w godz. 09.00 - 18.00

Pozostałe produkty RTV oraz AGD:
tel. 00800-311-13-18 w godz. 08:00 - 18:00

Przed kontaktem z Biurem Obsługi Klienta, uprzejmie prosimy o przygotowanie nazwy produktu (model), daty zakupu i numeru fabrycznego urządzenia.

Informujemy, że firma Philips w trosce o jak najlepszą obsługę prowadzi akcję oceny jakości pracy Biura Obsługi Klienta. W związku z tym agent może poprosić również o adres e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie internetowej.

Zapraszamy również do przesyłania e-mail do Biura Obsługi Klienta:

Jeżeli znasz nazwę i model produktu, w sprawie którego chcesz wysłać e-mail, kliknij w poniższy link, a następnie wybierz grupę produktów i wybierz „Wyślij wiadomość e-mail”:

Kontakt

Jeżeli nie znasz nazwy i modelu produktu, wybierz model klikając na poniższy link:

Znajdź swój produkt


Gwarancja

Warunki gwarancji i uprawnienia kupującego są zawarte w karcie gwarancyjnej Philips Polska:

Pobierz broszurę gwarancji

Jeżeli nie otrzymali Państwo karty w sklepie, w którym został dokonany zakup naszego produktu, prosimy o wydrukowanie karty (koniecznie obie strony formatu A4) z powyższego pliku. Prosimy jednak pamiętać, że warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancji jest przedstawienie w Autoryzowanym Centrum Serwisowym Philips Polska Sp. z o.o. prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.

Prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna powinna zawierać następujące informacje wpisane w odpowiednie pola: nazwę, typ produktu, numer fabryczny, datę zakupu, pieczątkę sklepu i podpis sprzedającego. Karta niewypełniona bądź wypełniona w sposób nieprawidłowy jest nieważna.

Niektóre usterki nie wymagają interwencji serwisu, dlatego te ż przed wizytą sugerujemy kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Podczas konsultacji nasi agenci zaproponują najszybsze rozwiązanie problemu.


Gwarancja światowa

Gwarancja światowa Philips (Philips Worldwide Warranty) uprawnia Klienta do nieodpłatnej naprawy produktu Philips w jakimkolwiek kraju dysponującym siecią autoryzowanych punktów serwisowych

Reklamacje w ramach gwarancji światowej przyjmowane są po okazaniu przez klienta oryginału dowodu zakupu, na którym musi być podana data zakupu, pełna nazwa produktu (jeśli to mo żliwe z numerem seryjnym), nazwa i pieczęć sklepu oraz podpis sprzedawcy.

Gwarancja światowa nie obejmuje przestrajania sprzętu i innych modyfikacji niezbędnych do przystosowania produktu do standardów technicznych obowiązujących w danym kraju.